bip.gov.pl
RSS
A A A K
BIP

Regulamin przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

Koordynator ds. komunikacji ze Zgłaszającym oraz działań następczych : Dorota Wójcik

Zastępca Koordynatora ds. komunikacji ze Zgłaszającym oraz działań następczych: Jakub Zawisza

Kanały zgłoszeń : zgłoszenie elektroniczne za pośrednictwem adresu e- mail : sygnal@mzoz.zory.pl

zgłoszenie w formie tradycyjnej ( papierowej) w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem "Poufne", umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie zaadresowanej do Koordynatora.

Regulamin w pliku PDFOpublikował: Marek Wojniak
Publikacja dnia: 06.04.2022
Podpisał: Marek Wojniak
Dokument z dnia: 04.04.2022
Dokument oglądany razy: 449